Podział działki Zalewo - geodetailawa.pl

Firma GEOPROJEKT pomaga przy realizacji podziału nieruchomości rolnej. Geodeta oferuje zgłoszenie pracy geodezyjnej, określenie granic nieruchomości, sporządzenie projektu podziału nieruchomości, wyznaczenie punktów granicznych, operat techniczny i przekazanie zleceniodawcy dokumentów będących podstawą wpisu w księdze wieczystej.

Szczegóły strony https://geodetailawa.pl/uslugi/podzial-dzialki/: