Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku - Tomasz Tkaczuk

Do ustawowych zadań komornika sądowego należy: egzekucja świadczeń pieniężnych, egzekucja świadczeń niepieniężnych, zabezpieczenie roszczeń, doręczanie korespondencji sądowej, sporządzanie protokołów stanu faktycznego oraz spisu inwentarza. Wierzyciel ma prawo wyboru Komornika na terenie Sądu Apelacyjnego w Białymstoku. Jednym w komorników działających w ramach Apelacji Białostockiej jest Pan Tomasz Tkaczuk.
Jego kancelaria mieści się ul. M. Curie-Skłodowskiej 3/4.

Szczegóły strony https://komornik-tkaczuk.bialystok.pl: