Paskalizacja

Paskalizacja to technika przetwarzania nietermicznego, szeroko stosowana w przemyśle spożywczym do usuwania patogennych mikroorganizmów poprzez ich inaktywację. Co więcej, pomaga również w zmniejszeniu liczby drobnoustrojów powodujących psucie wegetatywne. Obecnie przemysł spożywczy jest napędzany popytem, a nie podażą, stąd potrzeba przetwarzania nietermicznego. Obróbka termiczna w wysokiej temperaturze może wywołać przypalony smak, dezaktywować niezbędne enzymy lub może również denaturować białka, podczas gdy obróbka w niższej niż wymagana temperatura może być nieskuteczna w zapobieganiu zanieczyszczeniu produktu.

Szczegóły strony https://paskalizacja.com: