CIT 8 druk

Na stronie internetowej Cit-8. pl dowiedzieć się można między innymi tego, że deklarację CIT-8 złożyć można do końca czerwca, a pierwotny termin, czyli wynikający z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych termin 3 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego zostaje wydłużony. Termin podawany przez portal Cit-8. pl zbiega się z ostateczną datą na zatwierdzenie sprawozdań finansowych za rok obrotowy kończący się 31 grudnia. Na portalu Cit-8. pl znaleźć można rzetelne i sprawdzone informacje na temat druków takich jak CIT-8. Na stronie internetowej Cit-8. pl podatnik może w terminie wcześniejszym przygotować i wysłać deklarację CIT-8 z odpowiednimi załącznikami, natomiast podatek CIT zapłacić nawet ostatniego dnia nowego, wydłużonego terminu. Na stronie Cit-8. pl dowiedzieć się można między innymi tego, że formularz VAT-9 składają podatnicy niemający obowiązku składania deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D lub VAT-8, dokonujący importu usług lub nabycia towarów, dla którego są podatnikami.

Szczegóły strony https://cit-8.pl: