Pomiary PEM - kwant-lab.pl

Akredytowane laboratorium pomiarowe Kwant-Lab wykonuje rzetelne pomiary PEM do różnych celów. Najczęściej są to pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy, ale nie tylko. Nie da się jednak ukryć, że jeśli chodzi o pole elektromagnetyczne BHP jest bardzo ważne. Zachowanie obowiązujących norm, to bezpieczeństwo pracowników. Akredytowane laboratorium prowadzi nie tylko pomiar promieniowania elektromagnetycznego, ale także szeroko zakrojone akcje edukacyjne oraz doradcze. Szczegóły można znaleźć na kwant-lab. pl

Szczegóły strony https://kwant-lab.pl: